دربارهٔ این‌پارسی


این‌پارسی؛ پردیس زبان پارسی

سامانۀ این‌پارسی پاسخ‌گوی نیازهای زبانی فارسی‌زبانان است. هرجا که زبان پارسی هست، این‌پارسی هم هست. هرکه به‌زبان فارسی می‌نویسد و می‌خواند یا می‌گوید و می‌شنود، برای دریافت یا انتقال درست یا دقیق پیام، به واژه‌نامه‌ها مراجعه می‌کند. از بسیاری واژه‌نامه‌ها فقط نسخۀ کاغذی در دسترس است؛ آن‌هم در تعداد اندکی کتابخانه و تعداد کمتری کتاب‌فروشی! فارسی‌زبانان به مرجعی نیاز دارند که نیازهای واژه‌شناسانه و دانشنامه‌ای‌شان را از منابع موثق به‌صورت علمی با سهولت و ارزان تأمین کند. سامانۀ این‌پارسی با رعایت استانداردهای علمی و فنی و نیز با رعایت حقوق مادی و معنوی فرهنگ‌نویس‌ها، تمام واژه‌نامه‌ها و دانشنامه‌های فارسی را در قالب موتور جست‌وجو در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سراچه‌ها

این‌پارسی سیزده سراچه دارد: ۱. دستورخط؛ ۲. معنا؛ ۳. درست و غلط؛ ۴. دایرۀ واژگان؛ ۵. ریشه؛ ۶. کنایه؛ ۷. لهجه و گویش و زبان؛ ۸. واژه‌گزینی؛ ۹. تخصصی؛ ۱۰. تاریخی؛ ۱۱. دانشنامه؛ ۱۲. دوزبانه؛ ۱۳. واژه‌یار.